امیر مهدی جبرئیلی

امیر مهدی جبرئیلی

امیر مهدی جبرئیلی هستم ، برنامه نویس دات نت. توسعه دهنده فول استک وب. گیت هابم . اینستاگرامم رو نگاه بندازید نمونه کارها اونجا هستن