دوره ها

دوره آموزش رایگان تست نفوذ وب اپلیکیشن ها
رایگان

دوره آموزش رایگان تست نفوذ وب اپلیکیشن ها

آموزش تست نفوذ وب اپلیکیشن ها و پیدا کردن باگ های امنیتی یک وب سایت

  • 0:50:00